บริการของเรา

บริการของเรา OUR SERVICES

การนวดรักษา Therapeutic massage


ปวดคอ บ่า ไหล่ Office Syndrome

อาการที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ และพบในผู้ที่มีพฤติกรรม ยกของหนักเป็นประจำ สะสมมากมาเป็นเวลานานจนทำให้กล้ามเนื้อ บริเวณ คอ บ่า ไหล่ เกิดการหดเกร็งตามมา เมื่อเกิดการหดเกร็ง เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดก้อนเล็กๆ ขึ้นและมีอาการปวดตามมา บางรายอาจพบอาการปวดร้าวขึ้นมาบริเวณศีรษะหรืออาจจะร้าวชามาที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาการที่แสดงออกมา สะท้อนให้เห็นว่า กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ เกิดอาการแข็งเกร็งเป็นระยะเวลานาน


ปวดกล้ามเนื้อหลัง (Low Back Pain)

อาการที่พบในผู้ที่มีพฤติกรรมยืนนาน เดินนาน นั่งนาน หรือผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังบริเวณ เอวหรือสะโพก ลักษณะอาการปวดที่พบบ่อย คือ มีอาการปวดตื้อ บริเวณกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดนั้น เกิดจาก กล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการหดเกร็งเป็นเวลานาน จนสัมผัสได้ว่า กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งเกร็งมากขึ้นและหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมตามมาได้


คอตกหมอน (Neck Sprain & Neck Pain)

อาการเกร็งของกล้ามเนื้อเฉียบพลัน ทำให้คอหันไม่ได้ รู้สึกติด ๆ ขัด ๆ เวลาหัน ส่วนมากจะปวดข้างเดียว สามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย สาเหตุ แต่มีอาการคล้ายๆกันคือ คอเคล็ด เส้นเอ็นตึง เคลื่อนจาก ตำแหน่งปกติ ตัวอย่างสาเหตุเช่น นอนตกหมอน ใช้หมอนไม่เหมาะสม เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวผิดจังหวะ นอนผิดท่าทางอย่างรุนแรง หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ


ปวดศีรษะไมเกรน

อาการปวดศีรษะไมเกรน มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จะมีอาการปวดศีรษะข้างเดียว อาจย้ายข้างได้ แต่มักเป็นทีละข้าง ลักษณะการปวดเป็นแบบตุ้บๆ (คล้ายเส้นเลือดเต้น) การทำกิจวัตรทั่วไป เช่น การเดินหรือขึ้นบันได จะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้น อาการจะดีขึ้นถ้า ได้พักผ่อนอยู่นิ่งๆในห้องที่มืดและเย็น ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับรักษาไม่เหมาะสม อาการปวดศีรษะจะเป็นอยู่นาน 4-72 ชั่วโมง อาการร่วมอื่นๆ ที่พบร่วมกับอาการปวดศีรษะ คือ อาการคลื่นไส้ หรืออาเจียน มีอาการไวต่อแสง ไม่อยากเห็นแสงจ้า และไม่อยากได้ยินเสียงดัง


หัวไหล่ติด (Frozen Shoulder)

เป็นอาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ตามปกติ เนื่องจากมีอาการเจ็บปวดที่หัวไหล่จนไม่สามารถขยับ หรือยืดแขนได้อย่างอิสระ มักมีอาการปวด เมื่อต้องขยับแขนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทางปกติ เช่น เอี้ยวแขนไปด้านหลัง รูดซิบด้านหลังเสื้อ สวมเสื้อแบบสวมผ่านศีรษะ หรือแม้กระทั่งยืดแขนหยิบของจากที่สูง เป็นต้น ซึ่งอาการหัวไหล่ติด แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะอักเสบ ระยะติด ระยะคลายตัว มักพบในผู้ป่วยที่อายุระหว่าง 40-60 ปี


นิ้วล็อค (Trigger Finger)

อาการที่เกิดขึ้นและมักพบในกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศ หรือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมใช้มือ นิ้วมือในการทำงานอย่างหนักเป็นประจำ ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มเส้นเอ็นงอนิ้วที่บริเวณฝ่ามือตรงตำแหน่งโคนนิ้ว ทำให้นิ้วขยับได้ไม่ดี งอข้อนิ้วมือแล้วเหยียดจะพบว่ามีเสียงดังกึ๊ก หรือบางครั้งไม่สามารถเหยียดกลับคืนได้เหมือนเดิม หรือรู้สึกเหมือนนิ้วถูกล็อกไว้ มักเกิดขึ้นกับนิ้วมือข้างที่ถนัดใช้งาน


ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม

การที่มีอาการปวดบริเวณข้อเข่า มักพบในผู้สูงอายุซึ่งเกิดจาก การเสื่อมของข้อเข่า ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ผู้ที่มีพฤติกรรมยืน เป็นระยะเวลานาน หรืออีกกรณีหนึ่งที่พบ คือ ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ จากการเล่นกีฬา ซึ่งอาการที่พบในผู้ที่มีอาการปวดเข่า จะมีอาการ ปวดเสียวในศีรษะเข่าหรือบางรายอาจพบการอักเสบ ซึ่งจะมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณเข่า ทำให้เวลาเดินนาน ๆ หรือเวลานั่งพับเข่า เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดอาการปวด


ข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain)

ข้อเท้าแพลง มีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุรอบตัว การออกกำลังกาย เป็นต้น จะมีอาการเจ็บบริเวณข้อเท้า แบ่งได้เป้น 3ระดับ           ระดับที่ 1 : มีอาการปวด บวม กดแล้วเจ็บ  ที่บริเวณเท้า           ระดับที่ 2 : เอ็นและเนื้อเยื่อรอบข้อเท้ามีการฉีกขาดบางส่วน ปวด บวม ที่บริเวณเท้ามาก           ระดับที่ 3 : ระดับนี้รุนแรงที่สุด เอ็นที่บริเวณเท้ามีการฉีกขาดทั้งหมด เดินลงน้ำหนักไม่ได้


ปวดข้อศอก (Tennis Elbow)

อาการปวดบริเวณปุ่มกระดูกด้านข้างข้อศอก หรือ อาจมีอาการปวดร้าวไปตามแขนร่วมด้วย ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดมาก หรือปวดเรื้อรังอาจมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วย โดยเฉพาะการใช้งานในท่ากำมือแน่นๆ งอหรือกระดกข้อมือ ร่วมกับการคว่า – หงายมือ ในระยะแรก เมื่อเริ่มมีอาการอักเสบ ประมาณ 3 วันแรก มักพบในกลุ่มนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไป ที่ใช้แขนเป็นประจำซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน เช่นคนทำงานบ้าน ช่างไม้ เป็นต้น


นวดไทยเพื่อสุขภาพ Thai Traditional Massage

เป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคระบบกล้ามเนื้อ เช่นอาการปวดหลัง ปวดคอ บ่า เป็นต้น ซึ่งการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพจะช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้น คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวด ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง


Aroma Massage

เป็นการนวดด้วยน้ำหอมระเหย ที่เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือน ช่วยในการบำบัดรักษาและปรับสมดุลร่างกาย จิตใจและอามรมณ์


Spa full Program (สปา+ขัดผิว+อบสมุนไพร)

เป็นการนวดปรับสมดุลธาตุเจ้าเรือนในร่างกาย และตามด้วยการทำความสะอาดผิวด้วยวิธีการขัด หรือการถู ช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูขุมขนรวมทั้งเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพที่เกาะอยู่บนบรวณผิวหนังชั้นนอกให้สามารถหลุดออกได้เร็วขึ้น ลดการหมองคล้ำ จุดด่างดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ และทำให้เซลล์ผิวใหม่ที่ดูสดใส เปล่งปลั่งขึ้น และตามด้วยการอบสมุนไพร เป็นศาสตร์ของการใช้ความร้อนบำบัด ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อและพังผืดคลายตัว ลดอาการปวดบวม และขับของเสียออกจากร่างกาย


นวดเท้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

การนวดเท้าเป็นการนวดที่ส่วนต่าง ๆ ของเท้าเพื่อป้องกันและรักษาโรค และเพื่อกระตุ้นอวัยวะต่างๆ ได้แก่ การนวดฝ่าเท้า หลังเท้าด้านในและด้านนอก ช่วยส่งเสริมสุขภาพ โดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด น้ำเหลือง ในร่างกายดีขึ้นและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันโรค เช่น ท้องผูก หัด ปวดศีรษะ ฯลฯ และช่วยล้างพิษและกำจัดของเสีย ช่วยทำให้การทำงานของร่างกายทั้งหมดสมดุล ช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพจิต คือ ลดภาวะเครียดและทำให้เกิดการผ่อนคลาย


อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพภาพ

ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยขับของเสียจากร่างกายออกทางเหงื่อ ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่แข็งตึงและบรรเทาอาการปวดเมื่อย ทำให้ระบบการหายใจดีขึ้น ช่วยทำให้ผิวพรรณผ่องใส


การทับหม้อเกลือ

เป้นการนำเอาเกลือเม็ดใส่ในหม้อดิน ตั้งไฟจนเกลือสุกประมาณ 10-15 นาที วางลงบนสมุนไพร ห่อด้วยใบพลับพลึงและผ้าขาว จากนั้นนำมาทับหรือประคบตามร่างกาย ช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ช่วยสลายไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย คลายกล้ามเนื้อ


ประคบสมุนไพร

การประคบสมุนไพรคือการใช้สมุนไพรหลายชนิดรวมกัน นำมาห่อด้วยผ้าขาว ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยโดยการประคบด้วยความร้อน ช่วยลดอาการบวมอักเสบ ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ทำให้เกิดการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ


การดูแลมารดาหลังคลอด (Postpartum Care)

ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ช่วยกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ช่วยขับน้ำคาวปลา ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับ ท้องยุบได้เร็วขึ้น ช่วยลดอาการปวดบวมเมื่อยกล้ามเนื้อ และปวดมดลูก ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด


การจ่ายยาสมุนไพร

การรักษาด้วยการจ่ายยา เป็นการรักษาคนไข้เฉพาะราย เช่น การรักษาโรคระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบเสริมสร้างภูมิคุมกัน หรือ คนไข้ที่มีความจำเป็นต้องจ่ายสมุนไพรควบคู่กับการทำหัตถการ เช่นยาสลายพังผืด โรคระบบกล้ามเนื้อเรื้อรัง